Календар свят України. Граматика української мови

ЗЗБНВК  № 106 - школа досягнень

             Навчальний заклад був заснований в 1991 році як середня школа № 106.

    У лютому 2001 року за рішенням сесії міського виконавчого комітету було зміненено статус навчального закладу на Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально-виховний комплекс № 106.

    Із 2006/2007н.р. у школі функціонує дошкільне відділення для дітей 4-5 років. 

ЗЗБНВК №106— особливий тип навчального закладу для дітей від 4 до 17 років. Як освітній заклад він виконує функцію забезпечення найбільш повного розвитку природних даних дітей, створює систему розвитку, в межах якої відбувається становлення особистості учня, забезпечує підготовку молоді до життя. Навчально-виховний комплекс повністю забезпечує Державний компонент освіти.

 Головним завданням ЗЗБНВК №106 є:

 • створення ситуації успіху в умовах профільного навчання, формування освітнього простору школи на принципах педагогіки успіху;
 • розвиток здібностей особистості учня шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, що ефективно впливають на рівень навчання і виховання, соціальної адаптації учнів;
 • удосконалення роботи, спрямованої на збереження здоров’я дітей, психолого-педагогічний супровід індивідуального розвитку дитини протягом всього періоду навчання;

Організаційна структура навчально-виховного комплексу передбачає навчання дітей:

 • дошкільне відділення (навчання дітей 5-ого, 6-ого років життя);
 • початкова школа (1-4 класи) — І ступінь;
 • основна школа (5-9 класи) — ІІ ступінь;
 • старша школа (10-11 класи) – ІІІ ступінь;
Навчання у закладі здійснюється за такими напрямами профільної освіти:
 • філологічний;
 • природничо-математичний;
 • технологічний.

Випускникам ЗЗБНВК №106 видається свідоцтво встановленого зразка, в додаток до якого вносяться профільні спецкурси та факультативи.

Із метою забезпечення безперервності та послідовності навчання, ЗЗБНВК № 106 входить до складу комплексу Запорізького класичного приватного університету.

Мова освітнього процесу - українська.

Ліцензований обсяг прийому учнів - 2200.

Проєктна наповнюваність - 1297 учнів.

Проєктна наповнюваність за санітарними нормами - 972 учні.

Фактична наповнюваність станом на 01.04.2021 - 1201 учнів , 46 вихованців ДВ.

Вакансії (станом на 01.12.2021):

 • 0,5 ставки лікаря

 У 2020-2021 н.р. ЗЗБНВК №106 не надає додаткових  платних освітніх послуг.


Закріплення території обслуговування за ЗЗБНВК № 106 

для здобуття початкової та базової середньої освіти

Рубана 5,7,7а,11,13,15,17,21,23,25,27

Хортицьке шосе 28, 30б,32,32а,34,36а

Курузова 3,5,7,9,9а,11,11а,13,15

     - рiшення ВК ЗМР від 23.11.2021 № 433  "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 525 "Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м.Запоріжжя"