Календар свят України. Граматика української мови

    Закон України "Про освіту" регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.
   В своїй діяльності ЗЗБНВК № 106 керується чинними нормативно-правовими документами, а саме: